Mindenható, fölséges Isten, áldd meg édes hazánkat és magyar népedet; add, hogy feladatát mindinkább megismerje és tőled kapott hivatását szent buzgalommal betöltse. Állitsd vissza közöttünk a hitegységet, szüntesd meg a viszálykodást, hogy ugyanazon hit és szeretet által egyesülve, neked közös Urunknak és Istenünknek jó és balsorsban egyaránt hűen szolgáljunk. Ámen.                                                                                  
Forrás: SZENT VAGY, URAM! Ősi és újabb egyházi énekkincsünk tára SZERKESZTETTÉK: Harmath Artur és Sík Sándor Az imarészt dr. Koudela Géza állította össze.