Isteni mesterünk, kegyes Jézus, aki a farizeusok gonosz ármányait, amellyekkel téged oly gyakran üldöztek, mindenkor meghíúsítottad, hiústsd meg az istenteleneknek és mindazok terveit, akik szellemi romlottságukban népedet hamis elveikkel, megtéveszteni és rászedni törekszenek. Világosítsd föl mindnyájunkat szent kegyelmed fényével, akik tanítványaid vagyunk, hogy a világ e bölcseinek csalfasága, akik hamis és vészthozó tanításukat mindenhol terjesztik  és minket is tévedésbe akarnának ejteni, meg ne rontson bennünket.                Add nekünk a hitnek oly világosságát, hogy az istenteleneknek e fondorkodásait azonnal felismerjük, Anyaszentegyházad tanítását erősen higgyük és az igazság ellenségeinek elveit állhatatosan visszautasíthassuk. Ámen.    

 Forrás: SZENT VAGY, URAM! Ősi és újabb egyházi énekkincsünk tára SZERKESZTETTÉK: Harmath Artur és Sík Sándor Az imarészt dr. Koudela Géza állította össze.