Ima a Szent Korona Népéért!

Istenanya kérünk Téged
Országunkat Te védjed meg
Egyesítsed Nemzetünket
Mutasd nékünk szent Fényünket!

Ébredjen fel a Mag Népe
Szent Koronánk Fényessége
Krisztus Urunk vezess minket
Vigyáznak ránk Csillag Népek!

Ősi Létünk méltósága
Sugározzon e Világra
Fénytudásunk felderüljön
Életünkbe beépüljön!

Dicső Ősök segítsetek
Az legyen, mi Rendeltetett
Atyánk áldása kísérjen
A Magyarság felébredjen!

Sugározzon Égi Fénnyel
Koronánknak minden Éke
Mert Atya, Fiú, Anya lészen
Ki egyesít Szellemlétben!

Mindez legyen meg MOST!